کاخ سفید: ایران مذاکرات احیای برجام را جدی نگرفته است

هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا بدون اشاره به بدعهدی‌ها و زیاده‌خواهی‌های کشورش، مدعی شد که ایران مذاکرات احیای برجام را جدی نگرفته است.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ «جان کربی» هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا بار دیگر گفت که واشنگتن در حال حاضر روی مذاکره با ایران متمرکز نیست.

کربی بدون اشاره به بدعهدی‌های کشورش در قبال برجام مدعی شد که ایران، این گفت‌وگوها را جدی نگرفته است.  وی با اذعان به این‌که واشنگتن در حال حاضر روی دیپلماسی متمرکز نیست، گفت که بازگشت به برجام در آینده نزدیک محتمل نیست.