طالبان ماه رمضان را یک ماه دیگر تمدید کرد

طالبان طی اعلامیه‌ای اعلام کرد: به خاطر شکرگذاری از اینکه طالبان شما مردم را نجات داده است، شما مردم می‌بایست یک ماه دیگر هم روزه بگیرید، لذا عید سعید فطر در آخر ماه رمضان برگزار نمی‌شود.

به گزارش مدارا، طالبان بیانیه داده که رهبر طلبان ملاهبت الله آخوند زاده که در این بیانیه امیرالمومنین خوانده شده؛ خواب دیده مردم افغانستان مکلف هستند به خاطر فتح و کامیابی که نصیب امارات اسلامی شده مردم باید ۲ ماه روزه بگیرند!

در ادامه گفته طالبان همان یک ماه را روزه می‌گیرند و فقط مردم باید دو ماه بگیرند!