فارس: مادر «کیان پیرفلک» می‌گوید فرزندم را ماموران کشته‌اند

خانم مولایی مادر کیان معتقد است فرزندش را ماموران کشته اند. او می گوید ماموران برای امنیتشان به آنها توصیه کرده اند که به سمت اغتشاشگران نروند و هنگامی که دور زدند همان ها به ماشینشان تیراندازی کرده اند.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ فارس در ادامه این گزارش نوشته است:  یکی از تلخ ترین حادثه ها در سه روز گذشته مربوط به کیان پیرفلک کودک ۹ سال است.

خانم مولایی مادر کیان معتقد است فرزندش را ماموران کشته اند. او می گوید ماموران برای امنیتشان به آنها توصیه کرده اند که به سمت اغتشاشگران نروند و هنگامی که دور زدند همان ها به ماشینشان تیراندازی کرده اند.