...
اولین خرید پرسپولیس برای فصل بعد مشخص شد

محمد خدابنده لو مذاکرات مثبتی را با پرسپولیس انجام داده است.

کلیه حقوق محفوظ است