...
شواهد زیادی از بمباران اوکراین با استفاده از پهپادهای ایرانی داریم

نخست‌وزیر اوکراین با تکرار برخی ادعاهای تکذیب‌شده، گفت: صدها مورد شواهد به ثبت رسیده از بمباران خاک اوکراین با استفاده از پهپادهای ایرانی را در اختیار داریم.

کلیه حقوق محفوظ است