...
استانداری سمنان: ترویج کم‌فرزندآوری و تبلیغ آن بر اساس قانون ممنوع است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان گفت: ترویج کم‌فرزندآوری و تبلیغ آن بر اساس قانون ممنوع است و با آن دسته از افراد و رسانه‌هایی که در این حیطه مشغول ضدتبلیغ هستند، برخورد می‌شود.

کلیه حقوق محفوظ است