...
اخطار هواشناسی برای وقوع مه و آلودگی هوا در خوزستان

اداره کل هواشناسی خوزستان روز شنبه نسبت به وقوع پدیده مه و افزایش غلظت آلاینده ها در هفته جاری ۲ هشدار سطح نارنجی و زرد صادر کرد.

...
صدور ۲ اخطار هواشناسی خوزستان مبنی بر بارندگی فراگیر و مه آلود شدن هوا

اداره کل هواشناسی خوزستان با صدور ۲ اخطار زرد و نارنجی هواشناسی نسبت به وقوع بارندگی فراگیر و مه آلود شدن هوای استان در هفته جاری، هشدار سطح زرد و نارنجی صادر کرد.

کلیه حقوق محفوظ است