ما و اهداف اولیه انقلاب

حقیقت و حقانیت حرکت اصیل انقلاب اسلامی، دوست و نیک سیرت بودن ایرانیان و منادی صلح و آرامش در جهان بودن جمهوری اسلامی ایران، چنان در دلهای جهانیان ریشه دوانیده  که ترامپ امریکایی و احدی دیگر نمی توانند از دلهای مردم جهان بزدایند. به گزارش سایت خبری مدآراکمال الدین پیر مئوذن نماینده دوره نهم مجلس شورای […]

حقیقت و حقانیت حرکت اصیل انقلاب اسلامی، دوست و نیک سیرت بودن ایرانیان و منادی صلح و آرامش در جهان بودن جمهوری اسلامی ایران، چنان در دلهای جهانیان ریشه دوانیده  که ترامپ امریکایی و احدی دیگر نمی توانند از دلهای مردم جهان بزدایند.


به گزارش سایت خبری مدآراکمال الدین پیر مئوذن نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت:همه قدرت انقلاب اسلامی در حمایت از مردم از آن نهفته است و هر اقدامی که به شکاف میان نظام و مردم بیانجامد، ضربه ای به انقلاب اسلامی است.

ملت رشید ایران اسلامی همچنان در دفاع از انقلاب و اهداف و آرمانها نظام بر آمده از آن ثابت قدم است و استقلال و عزتی را که با ایثار و فداکاری و ریخته شدن خون پاک فرزندان رشید خود بدست آورده است، به هیچ قیمتی از دست نخواهند داد.

هموطنان حق طلب ایران بر اصول و اهداف اولیه مستحکم انقلاب اسلامی یعنی استقلال،  آزادی و جمهوری اسلامی پای می فشرد و با تمام توان از اصلاحات اعتدالی پاسداری می کنند.

مردم فهیم کشورمجدد امسال نیز با انتخاب مسیر اصلاحات اعتدالی و گام برداشتن در راه تحقق اهداف اولیه انقلاب به جهانیان نشان داده است که از توانایی و درک لازم و کافی برای تشخیص مصالح خود بهره مند است و نیازی به رای و نظر بیگانگان ندارد.

بدون تردید بی اعتنایی به مطالبات مشروع و قانونی مردم، به تدریج می تواند دستاورد های درخشان انقلاب و انتخابات ریاست جمهوری اخیر را در سطوح داخلی و خارجی تحت الشعاع قرار داده و روند امور را در مسیری که خواست همه مخالفان جمهوری اسلامی از جمله آمریکاست به پیش ببرد.

جوانان بایستی، امروز و همواره، در کانون توجهات رهبران و مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد و رفع مشکلات معیشتی مردم و جلوگیری از بار شدن هزینه های نامناسب بر دوش ملت و توجه به اهداف انقلاب و نیز اصلاحات اعتدالی و پاسخگویی حاکمیت به مطالبات قانونی و مشروع مردم باید بجد توسط عموم صاحب منصبان مورد پی گیری واقدام قرار گیرد.

عدم توجه موثر به مشکلات عدیده اقتصادی و بحران بیکاری و اهداف اولیه انقلاب ، گسترش دامنه شکاف حاکمیت و ملت و ایجاد فضای بی اعتمادی به صاحب منصبان را باعث می شود‌.

دلسوزان انقلاب ، شهروندان فعال ، مطبوعات و صاحبان سایت وقلم، بایستی همه توان خود را صرف دفاع از اهداف اولیه انقلاب ، حقوق مشروع و مسلم و الویت دار ملت کنند، چرا که نمی توان شاهد نا امیدی و یاس مردم و عواقب بحران ساز آن بود.

جامعه بیش از هر زمان دیگری به ثبات و اقتدار و امنیت و سرمایه گذاری نیازمند است و با ایجاد صمیمیت، همدلی و نشاط در جامعه اسلامی و نیز بها دادن تاثیر گذار به ارمانهای انقلاب ، خواست و مطالبات واقعی مردم، مراتب میسور است.

دقت و حساسیت در تصویب بودجه سال آتی، حاکی از بیم و هراس برخی از مسئولان از فضای یاس و ناامیدی در مردم است و در جوهر آن خیرخواهی برای نظام و انقلاب نهفته است.

درسایه توجه دست اندرکاران نظام به ارمانها و اهداف انقلاب ،دل بستن به ایجاد شکاف و اختلاف در جامعه پرنشاط، پویا و متنوع ایران و سو استفاده از آن خیال خامی بیش برای شرارت طلبان نخواهد بود.

مبارزه قاطع با فساد مالی و اقتصادی موجب امید و آرامش خاطر همه مردم و اهتمام مجدانه برای افزایش ظرفیت های شغلی کشور و تامین رفاه آحاد ملت و به ویژه اعطای حقوق کامل شهروندی عموم ایرانیان در همه زمینه ها و انتخابات ها، موجبات اطمینان و اعتماد آحاد مردم شریف ایران زمین است.

سربلندی و سرافرازی دین و انقلاب و ملک و ملت ایران، آرزو و آرمان همه ایرانیان است.