پرویز فتاح در لباس نظامی+ تصویر

پرویز فتاح رییس کمیته امداد امام خمینی (ره)در زمان جنگ از فرماندهان سپاه پاسداران بود. به گزارش سایت خبری مدآرا: پرویز فتاح رییس کنونی کمیته امداد امام خمینی(ره) و وزیر نیرو دولت نهم در زمان جنگ از فرماندهان سپاه پاسداران بود.      

پرویز فتاح رییس کمیته امداد امام خمینی (ره)در زمان جنگ از فرماندهان سپاه پاسداران بود.


به گزارش سایت خبری مدآرا: پرویز فتاح رییس کنونی کمیته امداد امام خمینی(ره) و وزیر نیرو دولت نهم در زمان جنگ از فرماندهان سپاه پاسداران بود.