علی لاریجانی در کمیسیون تلفیق: دریافتی مدیران باید روی سایت قرار گیرد

رئیس مجلس با بیان اینکه دریافتی مدیران باید روی سایت قرار گیرد، گفت: حقوق مدیران شرکت‌های دولتی باید در این سامانه درج شود، هر چند این قانون وجود دارد و دولت اجرای آن را آغاز کرده اما کامل نیست، اجرای این قانون آرامش ایجاد می‌کند لذا دولت را ملزم کنید در بودجه سال ۹۸ این […]

رئیس مجلس با بیان اینکه دریافتی مدیران باید روی سایت قرار گیرد، گفت: حقوق مدیران شرکت‌های دولتی باید در این سامانه درج شود، هر چند این قانون وجود دارد و دولت اجرای آن را آغاز کرده اما کامل نیست، اجرای این قانون آرامش ایجاد می‌کند لذا دولت را ملزم کنید در بودجه سال ۹۸ این سامانه را کامل کند.


به گزارش سایت خبری مدآرا:علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز چهارشنبه (۳ بهمن ۹۷) با حضور در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، طی سخنانی اظهار داشت: بنده کار شما را در زمینه سقف صادرات نفت تحسین می‌کنم، اینکه صادرات نفت یک و نیم میلیون بشکه در روز در سال ۹۸ در نظر گرفته شد، کار عاقلانه‌ای بوده است.

وی افزود:‌ ممکن است برخی اطلاعاتی به شما داده‌اند یا برخی مسئولان صاحب تریبون مطالبی منتقل می‌کنند که دشمنان گاهی از آن سواستفاده می‌کنند، به نظرم خیلی با واقعیت انطباق ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در همین زمینه گفت:‌ باید قبول کنیم آمریکایی‌ها در آنچه برای به صفر رساندن فروش نفت ما می‌خواستند موفق نشدند و شکست خوردند. به هر حال ما اکنون نفت‌مان را می‌فروشیم و با همسایگان‌مان ارتباط اقتصادی خوبی داریم.

لاریجانی افزود: زمانی هم که تحریم نبود گاهی قیمت نفت تلاطم پیدا می‌کرد و مضایقی به وجود می‌آمد و این به اشکالی برمی‌گشت که بودجه ما به نفت اتکا پیدا می‌کرده است.

وی افزود: در زمان‌های ما کل بودجه‌ای که از بودجه نفت پیدا می‌کردیم ۷ میلیارد دلار بود و با همان سختی‌ها اداره می‌شد بنابراین همه این مسائل مربوط به تحریم‌ها نیست لذا من فکر می‌کنم ما به دست خودمان نباید شرایط را طور دیگری تصویر کنیم. بنابراین تصمیم شما اعضای کمیسیون تلفیق در این حوزه عاقلانه بوده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دریافتی مدیران باید روی سایت قرار گیرد، حقوق مدیران شرکت‌های دولتی هم باید در این سامانه درج شود هر چند این قانون وجود دارد و دولت اجرای آن را آغاز کرده است اما کامل نیست، اجرای این قانون آرامش ایجاد می‌کند لذا دولت را ملزم کنید در بودجه سا ل ۹۸ این سامانه را کامل کند.

*‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حقوق و دریافتی مدیران باید شفاف شود

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب درباره اصلاح لایحه بودجه ۹۸ هم اشاره کرد و یادآور شد: ایشان تاکید داشتند که بودجه سال ۹۸ باید متناسب با شرایط تحریم ها تنظیم شود لذا سازمان برنامه و بودجه مجددا لایحه بودجه را تعدیل کرد. ایشان بر لزوم اصلاح ساختاری بودجه، رشد اقتصادی بدون نفت و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تاکید داشتند.

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه در حد امکان اصلاحات مقام معظم رهبری را اعمال و مابقی را به سال های آینده موکول کرد.

لاریجانی با تاکید بر اینکه ایجاد برخی اصلاحات ساختاری را می‌توان در قالب بودجه آغاز کرد، گفت: مصوبه کمیسیون تلفیق درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور کمیسیون مصوبه‌ای داشت و حتی موارد تنبیهی را در نظر گرفت اما به نظر من تشویق هم لازم است.

وی بر همین اساس ادامه داد: نوسانات ارزی مشکلاتی را ایجاد کرد اما شرایط خوبی را برای صادرات وجود دارد لذا در لایحه بودجه سال ۹۸ تسهیلات و مشوق هایی را برای صادرات در نظر بگیرید.

رئیس مجلس شورای اسلامی رونق حوزه مسکن را از عوامل مهم رونق اشتغال خواند و گفت: با رونق بخشی مسکن بخش های زیادی از حوزه مسکن رونق می یابد. معتقدم باید در راستای نوسازی بافت های فرسوده اقدام شود. بنیاد مسکن اقداماتی را در این خصوص به صورت پایلوت در منطقه آقای تاجگردون انجام داد، اگر این اقدامات در کل کشور تسری یابد خوب است.

وی با اشاره به تسهیلات دولت برای احیای بافت های فرسوده گفت: اگر به شهرداری‌ها تسهیلاتی مثل اوراق داده شود می توانند بافت های فرسوده را خریداری کرده و پس از احیا، اقدام به فروش آن کنند. شهرداری ها دارای چنین ظرفیتی هستند و می توانند زمینه‌ساز رونق بخش مسکن باشند.

دولت باید ملزم به تکمیل سامانه حقوق و دستمزد شود

وی رونق در بخش گردشگری و صنایع دستی را از عوامل رونق اقتصادی خواند و گفت: رونق در این بخش ها سریع تر منجر به اشتغال می شود و نیاز به سرمایه گذاری اندکی دارد. به جای اینکه کمیته امداد به افراد پول بدهد از این طریق، افراد خودشان به پول می رسند.

لاریجانی با اشاره به تشکیل مجمع کارآفرینان برجسته گفت: این مجمع توصیه هایی را در راستای رونق کارآفرینی داشته که مهمترین آن تامین سرمایه در گردش صنایع بوده است. بانک ها باید در این زمینه کمک کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی  افزود: برخی بانک ها مانند بانک توسعه صنعت به بخش صنعت توجه خاصی دارد اما سرمایه آنها کم است. پیشنهاداتی برای افزایش سرمایه این بانک ها وجود دارد که باید در کمیسیون تلفیق به تصویب برسد.

وی ادامه داد: در شورای هماهنگی سران قوا اصلاح قانون برای کمک به کارآفرینان مطرح است شما هم می توانید از کارآفرینان برای حضور در جلسات تلفیق دعوت کنید.

رئیس قوه مقننه در ادامه سخنانش تصریح کرد: از اعضای کمیسیون تلفیق خواست بسته کاملی برای رونق اشتغال تهیه کنند تا جهت اصلی بودجه سال ۹۸ در راستای رونق اشتغال مشخص باشد.

شفا‌ف‌سازی دریافتی مدیران موجب ایجاد آرامش می‌شود

لاریجانی ادامه داد: مرکز پژوهش ها گزارشی را تهیه کرده بود و میزان وابستگی زنجیره های تولید به خارج از کشور را مورد بررسی قرار داده بود. برخی از این بخش ها حلقه های مفقوده ای دارند که اگر سرمایه گذاری صورت گیرد دیگر این صنایع وابستگی به خارج از کشور نخواهند داشت مخصوصا خودروسازی ها که اگر دو، سه قلم قطعه در داخل کشور تولید شود وابستگی آنها به خارج از کشور حل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه صنایع می توانند از شرکت های دانش بنیان برای حل این مشکل استفاده کنند، از کاهش بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انتقاد کرد وگفت: کاهش بودجه این معاونت به مصلحت نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: دانشگاه‌ها در همه دنیا از طریق پژوهش کار می‌کنند اما چون بودجه کشور ما نفتی است بودجه دانشگاه‌ها نیز از طریق دولت تامین می شود.

عضو شورای هماهنگی سران قوا تاکید کرد: صنایع و تولیدات برای مشکلات خود باید به دانشگاه ها مراجعه کنند. باید زمینه ای فراهم شود تا دانشگاه ها به سمت حل مشکلات تولید و صنعت حرکت کنند.

همه مشکلات اقتصادی کشور مربوط به تحریم‌ها نیست

لاریجانی همچنین از اعضای کمیسیون تلفیق خواست که شورای عالی فضای مجازی را ملزم به ایجاد شبکه ملی اطلاعات کنند و در عین حال گفت: مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع تأکید داشتند.

وی عدم بررسی بودجه شرکت‌های دولتی را یکی از نقاط ضعف بودجه خواند و اظهار داشت: خوشبختانه امسال بودجه شرکت‌های دولتی مورد بررسی قرار گرفته است و باید به صحن گزارش داده شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کاهش بودجه فرهنگستان‌ها خاطرنشان کرد: فرهنگستان‌ها بودجه کمی دارند و کارهای مهمی انجام می‌دهند. لایحه بودجه به گونه ای تنظیم نشود که به بخش‌هایی ستم شود بنابراین باید بودجه را تعدیل کنید.

لاریجانی در خصوص صندوق‌های بازنشستگی نیز گفت: مرحوم نوربخش بسته‌ای را برای ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی آماده کرده بودند. وجود بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها یک حقیقت است. سال گذشته مجلس تلاش کرد تا این صندوق‌ها سرپا بمانند.

وی تصریح کرد: به حمایت از صندوق‌های بازنشستگی در بودجه سال ۹۸ اهتمام داشته باشید. اگر امسال این کار انجام نشود، در سال‌های آینده دچار مشکلات بیشتری خواهید شد. امسال دولت می‌توانست بخشی از بدهی صندوق‌ها را بدهد.

آمریکا در به صفر رساندن فروش نفت ایران شکست خورد

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تبصره‌ای را در قانون بودجه قرار دهید و دولت را ملزم کنید که بدهی خود را به صندوق‌های بازنشستگی بپردازد؛ متولی این کار را هم وزارت اقتصاد قرار دهید.

وی در همین زمینه عنوان کرد که امسال دولت در حوزه پرداخت بدهی صندوق‌های بازنشستگی درست عمل نکرده است ومی‌توانست بخشی از بدهی‌های صندوق‌های بازنشستگی را بدهد.

وی با تأکید بر لزوم توسعه راه‌آهن شرق به غرب و شمال به جنوب گفت: در صورت توسعه راه‌آهن، مقدار زیادی درآمد از حمل و نقل خواهیم داشت. سال گذشته در این بخش از طریق صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری شد. در بودجه ۹۸ نیز این امکان را فراهم کرده و وزیر راه را مکلف به توسعه راه‌آهن کنیم.

لاریجانی با تأکید بر لزوم کوچک‌سازی دولت افزود: شاید در این زمینه لازم باشد اختیارات و الزاماتی به شورای عالی اداری یا شورای عالی هماهنگی قوا بدهیم که آنها بتوانند بخش‌های موازی دولت را ادغام کرده تا دولت کوچک شود.

دولت در حوزه پرداخت بدهی صندوق‌های بازنشستگی درست عمل نکرد

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حجم بودجه دولت فربه است و دولت نمی‌تواند این بودجه را به سمت تولید و اشتغال هدایت کند.

وی با بیان اینکه دولت الکترونیک بسیاری از مفاسد اداری را از بین می‌برد، گفت: زیرساخت‌های دولت الکترونیک آماده است؛ فقط باید با هم مرتبط شود. دولت را ملزم کنید در سال آینده این کار را انجام دهد.