کیهان: عفو فریب‌خوردگان اعتراضات پاییز از روی استیصال و درماندگی نظام نبود

روزنامه کیهان نوشت: اینکه جمهوری اسلامی کریمانه با جمع فریب‌خورده برخورد کرده و مهلت و مجال توبه و تغییر و اصلاح داده است، از اعتماد به نفس بی‌نظیر و اندیشه نورانی اوست نه از استیصال و درماندگی.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ کیهان نوشت: اینکه جمهوری اسلامی کریمانه با جمع فریب‌خورده برخورد کرده و مهلت و مجال توبه و تغییر و اصلاح داده است، از اعتماد به نفس بی‌نظیر و اندیشه نورانی اوست نه از  اشرار را دست و گردن شکسته و دشمنان بیرونی را تنبیه کرده است.

این روزنامه در ادامه مدعی شده است: فتنه پاییز امسال خاستگاهش نه اقتصاد بود و نه حجاب. شاهد اینکه هیچ شعار اقتصادی نوشته و گفته نشد و هیچ مسئول دولت، مجلس و قضاء مخاطب شعارها نبودند. تضعیف رهبری، فوران خودباختگی توسط سلبریتی‌های خودکم‌بین و کم‌بهره از عقل و سواد، تحقیر مردمی که به سرعت در حال پیشرفت و سبقت از غرب‌اند، تمرکززدایی از دولتی که مشغول انجام و به نتیجه رساندن کارهای بزرگ و زمین‌مانده کشور در امور اقتصادی، درمانی، نظامی، امنیتی و… است و دشمنان را متحیر و مضطرب کرده و… و فرار غرب از پاسخگویی به ضعف مفرط خود، هدف اصلی اغتشاشات بود.