علیرضا بیگی: آقای مخبر امروز گفت بهتر از ما برای اداره امور کشور پیدا نمی‌کنید

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: به وضوح و بدون هیچ لفافه ای اعلام کردند که بهتر از ما برای اداره امور ارزی کشور پیدا نمی کنید، ما هم بهتر از شما پیدا نمی کنیم. یعنی هر دو بهم می آییم و همینی که هست!

به گزارش سایت خبری مدارا؛ برترین ها نوشت: علیرضابیگی مجلس یازدهم درباره جلسه امروز دولت و مجلس: مشخصا ما از صحبت های آقای مخبر و بقیه تیم اقتصادی؛ وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی استنباطمان این بود که برنامه ای برای برون رفت از شرایط موجود وجود ندارد.

 

احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس یازدهم درباره جلسه امروز دولت و مجلس گفت: غیرمسئولانه ترین پاسخی که می توان از یک مسئول شنید را ما امروز از رئیس تیم اقتصادی دولت، معاون اول؛ جناب آقای مخبر شنیدیم.

علیرضا بیگی گفت: ایشان به وضوح و بدون هیچ لفافه ای اعلام کردند که بهتر از ما برای اداره امور ارزی کشور پیدا نمی کنید، ما هم بهتر از شما پیدا نمی کنیم. یعنی هر دو بهم می آییم و همینی که هست!

بیگی با اشاره به حضور مخبر در مجلس گفت: اگر شما نظر دیگری دارید و می توانید بهتر از این عمل کنید، بیایید بگویید ما همان را عمل می کنیم. مشخصا ما از صحبت های آقای مخبر و بقیه تیم اقتصادی؛ وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی استنباطمان این بود که برنامه ای برای برون رفت از شرایط موجود وجود ندارد.