ادعای فرشاد مومنی درباره علت برکناری وزیرِ دولت احمدی‌نژاد

عضو هیات علمی دانشگاه علامه گفت: در دولت احمدی نژاد خانم وحید دستجردی گفت به ما برای واردات داروی ضروری ارز ندادند درحالیکه ارز‌ها را برای واردات خودروی لوکس و لوازم آرایشی دادند. او که برملا کننده این ماجرا بود، عزل شد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه گفت: در دولت احمدی نژاد خانم وحید دستجردی گفت به ما برای واردات داروی ضروری ارز ندادند درحالیکه ارز‌ها را برای واردات خودروی لوکس و لوازم آرایشی دادند. او که برملا کننده این ماجرا بود، عزل شد.

فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه در این نشست با بیان اینکه باید برای شناسایی کانون‌های اصلی فساد تلاش کرد، گفت: یکی از بزرگترین ظلم‌هایی که به نام بازارگرایی مبتذل در ایران به نیروی محرکه فساد و عقب ماندگی تبدیل شده این است که توصیه‌های برخی در حالی صورت می‌گیرد که به شرایط موجود کشور اعتنایی نمی‌کنند و تحت عنوان اینکه اگر کمبود ریال و ارز رفع شود، دولت‌ها را در یک مسیر تباهی قرار می‌دهند. اگر می‌خواهید از نظر اندیشه‌ای برای مبارزه با فساد بسترسازی کنید، روی این مساله تمرکز کنید که ریشه فساد در کشور، کمبود ارز و ریال است؟ با روشن کردن این مساله می‌توان راه را بر بسیاری از خطا‌ها ببندیم.