هوای ناسالم برای گروه‌های حساس در دو شهر خوزستان

طبق اعلام سامانه پایش هوای کشور، امروز دو شهر خوزستان در وضعیت "ناسالم برای گروه‌های حساس" بوده‌اند.

بر اساس اعلام سامانه پایش هوای کشور امروز (۲۸ دی‌ماه) شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون، در ایستگاه نیوساید اهواز ۱۴۹، ایستگاه حفاری اهواز ۱۳۶، اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان ۱۲۰، در ایستگاه برق شماره ۳ اهواز ۱۱۷ و در شادگان ۱۱۲ میکروگرم برمترمکعب بوده بنابراین وضعیت هوای این شهرها “ناسالم برای گروه‌های حساس” بوده است.

در این مدت بر اساس میزان ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون، شهرهای دزفول، اندیمشک، شوشتر و مسجدسلیمان در شرایط “قابل قبول” بوده‌اند و هیچ کدام از شهرهای خوزستان در شرایط “پاک” نبوده‌اند.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا سالم یا متوسط، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع: ایسنا