واکنش فعال سیاسی اطلاح طلب به نامگذاری روز فوت مصباح یزدی به نام روز علوم انسانی اسلامی

احمد زیدآبادی فعال سیاسی اصلاح طلب به نامگذاری روز فوت مصباح یزدی به نام روز علوم انسانی اسلامی واکنش نشان داد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ این روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب در کانال تلگرامی خود نوشت:

نامگذاری روز فوت مصباح یزدی

گویا شورای فرهنگ عمومی کشور، دوازدهم دی ماه، روز فوت شیخ محمدتقی مصباح یزدی را به عنوان “روز علوم انسانی اسلامی” نامگذاری کرده و مصوبۀ مذکور را برای تأیید نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کرده است.

قاعدتاً ما می‌توانیم به چیزی تحتِ عنوان “علوم انسانی از نگاه متفکران مسلمان” قائل باشیم، اما این چیز نه جای “علوم انسانی” به معنای عام آن را می‌گیرد و نه به نظر من، آقای مصباح یزدی کمترین صلاحیتی برای نمایندگی آن دارد.

جعلِ ترکیب “علوم انسانی اسلامی” در کنارِ جنبه‌های بدفهمی ماهیت علوم انسانی و اسلامی، عمدتاً تلاشی برای سیطرۀ نوعی ایدئولوژی بر علوم انسانی در ایران است و پشت آن نیز علاوه بر تخصیص بودجه‌های کلان به پروژه ‌های فاقد هر نوع ارزش علمی، ایجاد رانت برای برخی افراد بی‌استعداد به منظورِ نشستن آنها بر کرسی‌های دانشگاهی است. بنابراین، بی‌دلیل نیست که روز فوت آقای مصباح یزدی را برای نامگذاری روز “علوم انسانی اسلامی” انتخاب می‌کنند!