فیلمی از خانواده محسن شکاری بعد از اعدام او/ فریاد های آی محسن… مادرش

فیلمی از خانواده محسن شکاری پس از اعدام او را ببینید.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ محسن شکاری روز  ۱۷ آذر ۱۴۰۱ اعدام شد. او ۳ مهر در تهران دستگیر شد و به اتهام بستن خیابان ستارخان و مجروح کردن یک بسیجی به محاربه محکوم شد. جلسه دادگاه شکاری در ۱۰ آبان برگزار شد که حکم اعدام او در این جلسه رسیدگی صادر شد و سپس به دیوان عالی کشور رفت و در آنجا نیز اقدام او مصداق «هراس انداختن در میان مردم» یا  «اخافه ناس» تشخیص داده شد و با همین محکومیت در سحرگاه ۱۷ آذر به دار آویخته شد.