نسترن فرخه با قید وثیقه آزاد شد

وبسایت روزنامه شرق از آزادی یکی از خبرنگاران خود خبر داد.

ه گزارش سایت خبری مدارا؛  در این خبر آمده «نسترن فرخه خبرنگار اجتماعی روزنامه شرق با قرار وثیقه آزاد شد.»

نسترن فرخه یکشنبه گذشته بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.