رئیسی برای نماز خواندن به اهل سنت اقتدا کرد+ عکس

رئیسی در نماز جماعت علمای اهل سنت و شیعه استان کردستان حضور یافت.

رئیسی در نماز جماعت علمای اهل سنت و شیعه استان کردستان حضور یافت.