هواشناسی خوزستان ۲ اخطار جوی صادر کرد

اداره کل هواشناسی خوزستان در رابطه باافزایش ارتفاع موج در خلیج فارس و وقوع پدیده مه از اواخر هفته جاری تا اوایل هفته آینده ۲ اخطار زرد و نارنجی صادر کرد

در هشدار دریایی سطح زرد نسبت به افزایش ارتفاع موج و سرعت باد متوسط تا شدید از اوایل وقت جمعه تا ظهر یکشنبه هفته آینده در شمال خلیج فارس و مناطق ساحلی و دور از ساحل استان خوزستان هشدار داده شده است.

بر اساس این گزارش احتمال غرق شدن شناگران، آسیب به قفس ها و تورهای صیادی، خسارت به قایق و شناورهای کوچک و اختلال در فعالیتهای دریایی خلیج فارس در این مدت وجود دارد.

بر اساس هشدار سطح نارنجی این اداره کل وقوع پدیده مه رقیق و کاهش دید افقی از اواخر وقت امشب چهارشنبه تا اوایل روز شنبه هفته آینده پیش بینی می شود.

همچتین بنا به این اطلاعیه روز پنجشنبه در نیمه جنوبی و بخش هایی از مرکز استان و راههای مواصلاتی استان مسیر اهواز تا شوشتر، اهواز تا سوسنگرد، اهواز تا بهبهان، اهواز تا خرمشهر و آبادان و اهواز تا دزفول و روز جمعه تا شنبه مناطق شمال شرقی و بخش هایی از مرکز استان و راههای مواصلاتی این مناطق کاهش دید افقی و افزایش رطوبت و مه قابل انتظار است.

منبع: ایرنا