کیفرخواست عامل شهادت ٢ بسیجی در خیابان حرعاملی مشهد صادر شد

دادستان مرکز خراسان رضوی گفت: کیفرخواست پرونده جنایت خیابان حرعاملی و شهادت ۲ دانشجوی بسیجی و مجروح شدن تعدادی از هموطنان صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد.

به گزارش سایت خبری مدارا به نقل از دادگستری خراسان رضوی، محمد حسین با بیان اینکه هیچکس اجازه مخدوش کردن امنیت جامعه و تعرض به جان و مال مردم را ندارد افزود: نظر به مطالبات به حق مردم در رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده، طی یک هفته طبق موازین قانونی امر شناسایی، دستگیری و رسیدگی به پرونده مذکور در شعبه ویژه بازرسی انجام و اتهام محاربه برای متهم صادر شد و جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب مشهد ارسال شده است.

دادستان مرکز خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در خصوص سایر اتهامات به متهم اصلی و سایر متهمان مرتبط با این پرونده باز و رسیدگی در شعبه ادامه دارد.

وی افزود: دستگاه قضایی در برخورد با متهمان اغتشاشات اخیر به هیچ عنوان مماشات نخواهد کرد و برای تمامی این افراد پرونده قضایی تشکیل شده که به زودی آرای آنها صادر می‌شود.

درودی خاطر نشان کرد: تاکنون در تعدادی از حوزه‌های قضایی خراسان رضوی تعدادی از پرونده‌های متهمان اغتشاشات اخیر منتهی به صدور رای شده است.