پاداش میلیاردی به بازیکنان و تعطیلی رسمی در عربستان بعد از برد آرژانتین

تیم ملی عربستان امروز موفق به شکست آرژانتین شد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛تیم ملی عربستان امروز در اقدامی شگفتی آفرین موفق به شکست شان اول قهرمان آرژانتین با نتیجه ۲ بر ۱ شد.

به نوشته تسنیم، پادشاه عربستان بابت پیروزی امروز تیم کشورش مقابل آرژانتین به هر کدام از بازیکنان عربستان پنج میلیون ریال سعودی معادل ۴۷ میلیارد تومان پاداش پرداخت. بن سلمان همچنین فردا را در این کشور تعطیلی رسمی اعلام کرد تا مردم به جشن و پایکوبی بپردازد.