نماینده مجلس ششم: حضور لباس شخصی‌ها در اعتراضات بر چرخه خشونت می‌افزایند

جمیله کدیور در روزنامه اطلاعات نوشت: ممکن است به دلیل حضور نیروهایی که لباس رسمی حافظان نظم را بر تن ندارند (به اصطلاح رایج لباس شخصی ها) و امکان تشخیص و تمایز آنها با مردم عادی نیست، آشوب طلبان و اراذل خود را به عنوان لباس شخصی جا بزنند و بر چرخه خشونت افزوده شود.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ روزنامه اطلاعات در یادداشتی به قلم جمیله کدیور، نماینده مجلس ششم نسبت به سرکوب اعتراضات هشدار داد و در همین حال تلویحا از حضور لباس شخصی‌ها در بین نیروهای امنیتی انتقاد کرد.

درست است که در مواقعی، توسل دولت به قوای قهریه هزینه‌ اعتراضات را برای معترضین بالا می‌برد و در نتیجه به افول موقتی اعتراضات می انجامد، ولی در صورت وجود بستر اعتراض و عدم رسیدگی دست اندرکاران به مطالبات انباشته شده معترضان، به محض وقوع جرقه ای، اعتراض از جایی دیگر سر بر می آوردو به محض فراهم شدن زمینه مناسب، می تواند به شعله ور شدن آتش اعتراضات در حجمی به مراتب گسترده تر بینجامد،یا زمینه سوء استفاده آشوبگران فرصت طلب را فراهم کند.

کدیور در ادامه تاکید کرده است: به علاوه، در مواقعی نیز سرکوب و خشونت قوای قهریه به افزایش نارضایتی و گسترش دامنه اعتراضات و تعداد معترضان منجر و موجب همبستگی بیشتر معترضین می‌شود و به ایجادهمدلی و حساسیت دیگران و شکل‌گیری ائتلاف‌های رسمی و غیر رسمی میان افراد، گروه ها، سازمان‌ها و جنبش‌های مختلف اجتماعی و پیوستن طیف های جدید به معترضین می انجامد که در برخی اهداف مشترکند و در نتیجه‌ این ائتلاف ها و همبستگی‌ها، شاهد حرکت‌های اعتراضی‌ جدیدی هستیم که توسط بیش از یک گروه سازماندهی شده اند و اهداف رادیکالتر، خشن تر و فراگیرتری را دنبال می کنند.

او سپس هشدار داده است: این در حالی است که ممکن است به دلیل حضور نیروهایی که لباس رسمی حافظان نظم را بر تن ندارند (به اصطلاح رایج لباس شخصی ها) و امکان تشخیص و تمایز آنها با مردم عادی نیست، آشوب طلبان و اراذل خود را به عنوان لباس شخصی جا بزنند و بر چرخه خشونت افزوده شود.