تصویر «کیان پیرفلک» در تهران نصب شد

تصاویر کودک فوت شده در ایذه، کیان پیرفلک در تهران با عنوان "رفیق شهیدم" نصب شد.