احمد خاتمی: می‌گویند شما درباره اغتشاش نگویید این‌ها لج می‌کنند، غلط می‌کنند

امام جمعه موقت تهران گفت: اینکه برخی بگویند فساد در نظام اسلامی نهادینه شده است دروغ و تهمت است. این تهمت به نظام اسلامی نمی چسبد، این بی تقوایی است که یک نظام رو سفید را به عنوان نظام مساله دار معرفی کنند.

به گزارش سایت خبری مدارا؛سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران گفت: تضعیف نظام اسلامی حرام است، تهمت به یک فرد حرام است، تهمت به یک نظام حرام نیست؟

به گزارش خبرگزاری‌ها، سید احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران گفت: اینکه برخی بگویند فساد در نظام اسلامی نهادینه شده است دروغ و تهمت است. این تهمت به نظام اسلامی نمی چسبد، این بی تقوایی است که یک نظام رو سفید را به عنوان نظام مساله دار معرفی کنند.

 امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود که ایلنا آن را منتشر کرده است، گفت: در نظر ما معترض غیر اغتشاش‌گر است. دین ما می‌گوید اعتراض آزاد است اما اعتراض غیر اغتشاش است. اغتشاش یعنی قرآن سوزی، یعنی طلبه را با شکنجه کشتن. یعنی اهانت به عمامه‌ای که نماد دین است. یعنی به آتش کشیدن آمبولانس . اعتراض مجاز است اما اغتشاش برای یک لحظه هم مجاز نیست. کعبه آمال شما آمریکا و اروپا است در اعتراضات‌شان انجیل و تورات می‌سوزانند؟ این‌که کسانی اصرار دارند نام این اغتشاشات را اعتراض بگذارند مغلطه سیاسی است. در دل این اغتشاشات ترور زاییده شد، شما اغتشاش گران زمینه ترور را فراهم کردید.

خاتمی عنوان کرد: می‌گویند شما درباره اغتشاش نگویید این‌ها لج می‌کنند، غلط می‌کنند.  این اغتشاش گران هدف براندازی را دنبال می‌‌کنند، تراکت می‌دهند پیش به سوی اعتصاب تا براندازی. تهدید کردند اگر مغازه خودتان را باز کنید آتش می‌زنند، آن‌هایی که توانستند باز کردند آن‌ها که از دیکتاتور این‌ها ترسیدند باز نکردند. اتفاقا مرگ بر دیکتاتور شایسته خود شماست.