تعداد شهدای حادثه تروریستی ایذه به ۶ نفر رسید

یکی از مجروحان حادثه تروریستی ایذه به شهادت رسید.

عصر روز گذشته ۲۵ آبان ماه در پی یک حمله تروریستی به بازار ایذه، پنج نفر شهید و ۱۰ نفر مصدوم شدند.

دو مجروح این حادثه که حال وخیمی داشتند در همان ساعت های ابتدایی حادثه به بیمارستان اهواز منتقل شدند که ساعتی پیش نیز یکی از مصدومان به دلیل شدت جراحت جان خود را از دست داد و تعداد شهدای این حادثه به شش نفر رسید.

همچنین همزمان با حادثه تروریستی بازار ایذه، حوزه علمیه این شهر به آتش کشیده شد که خوشبختانه آسیب جانی نداشت.

به گفته رییس دادگستری خوزستان نیز سه نفر از عوامل اصلی اغتشاشات ایذه دستگیر شدند.