حق مردم نیست با این همه ثروت عمومی و اجتماعی در فلاکت دست‌وپا بزنند

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: فقر، تنگدستی، بیکاری، گرانی، مشکلات اجتماعی و خانوادگی ناشی از فشارهای اقتصادی و تداوم ظالمانه تحریم‌ها، مردم را به اعتراض واداشته است. مردم معتقدند حق آنها نیست که با این همه ثروت عمومی و اجتماعی، در این فلاکت دست و پا بزنند.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ روزنامه جمهوری اسلامی در ادامه نوشت: بدون آنکه نیاز به توضیح و تشریح باشد، همگان این واقعیت را لمس می‌کنند که کشور دچار بحران اقتصادی مزمن است، هرچند که برخی مسئولان و جریانات حاکم سعی در کتمان آن داشته و دارند. فقر، تنگدستی، بیکاری، گرانی، مشکلات اجتماعی و خانوادگی ناشی از فشارهای اقتصادی و تداوم ظالمانه تحریم‌ها، مردم را به اعتراض واداشته است. مردم معتقدند حق آنها نیست که با این همه ثروت عمومی و اجتماعی، در این فلاکت دست و پا بزنند و لذا وظیفه مسئولان می‌دانند که به سرعت، مشکلات اقتصادی را حل کنند.