روزنامه هم میهن:

فوتبال را سیاسی نکنید تا به بازیکنان تیم ملی استرس وارد نشود

روزنامه هم میهن نوشت: انتقال استرس سیاست را به ورزشکاران باید محکوم کرد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ توصیه‌ای که می‌توان به حکومت، مخالفان و نیز همه دست‌اندرکاران تیم کرد، این است که زمان برای مجادلات و خط‌ونشان کشیدن‌های سیاسی وجود دارد. اجازه دهیم در دو هفته اول بازی‌ها، ذهنیت مدیران و بازیکنان تیم، در آرامش باشد بلکه بازی تیم به‌دور از تنش‌های جاری برگزار شود. هرگونه بهره‌برداری سیاسی و جناحی از تیم به‌زیان فوتبال و جامعه خواهد بود. اگر دخالت سیاسی در انتخاب یا خط‌زدن نام شخص خاصی در تیم‌ملی، محکوم است، متقابلا انتقال استرس سیاست را به ورزشکاران نیز همین اندازه باید محکوم کرد.

در ادامه این مطلب تاکید شده است: باید اجازه داد بخش‌هایی از حوزه عمومی، استقلال خود را از سیاست حفظ کنند. حکومتی که همه‌چیز را سیاسی کند، به منتقدانش یاد می‌دهد آنها هم در صورت توانایی چنین کنند. سیاسی‌شدن ورزش در ایران موجب می‌شود باشگاه‌های دولتی مانند ورزش، به‌جای تولید‌کننده، مصرف‌کننده بودجه عمومی شوند. تماشاگران و ورزشکاران هم تبدیل به عناصر سیاسی شوند و همه دچار زیان شوند. راه و چاره اصلی، عدم دخالت سیاست در ورزش و واگذاری کامل آن به مردم و ورزشکاران است. اجازه دهند مردم خودشان با ورزشکاران‌شان، راهی را که دوست دارند بروند.