پیگیری ۵ دستور کار در جلسه شورای شهر اهواز

هشتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اهواز با پنج دستور کار برگزار شد.

در هشتاد و سومین جلسه علنی شورای شهر اهواز که با پنج دستور کار برگزار شد، لایحه استفساریه در خصوص مصوبه مناقصه ۳۰۸ نیروی انسانی بخش حراست شهرداری اهواز به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

لایحه ۱۳ مورد اسامی نام‌گذاری معابر و خیابان‌ها نیز از دیگر مصوبات اعضای شورا بود.

منبع: ایسنا