سخنگوی وزارت خارجه: این «مسیحی» که در کنار مکرون قرار گرفته شفا نمی‌دهد؛ کور هم می‌کند

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی گفت: این مسیحی که در کنار مکرون قرار گرفته کور می کند شفا نمی دهد نشان می دهد دستشان خالی است بیایند در کنار ایران قرار بگیرند.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی گفت: این مسیحی که در کنار مکرون قرار گرفته کور می کند شفا نمی دهد نشان می دهد دستشان خالی است بیایند در کنار ایران قرار بگیرند.

ناصر کنعانی افزود: اینکه در کنار مخالفینی قرار می گیرند ماهیت آن برای ملت ایران مشخص است سیاست غلط و کوتاه بینانه ای است.

او گفت: اینکه در کنار مخالفینی قرار می گیرند ماهیت آن برای ملت ایران مشخص است سیاست غلط و کوتاه بینانه ای است.

کنعانی ادامه داد: ایران کشور مقتدر و باثباتی است و این را تجربه کرده اند و تجارب غلط گذشته را تکرار نکنند برای خودشان و دیگران هزینه نکنند.