کیهان: ۹۹ درصد مَردم با آشوبگران اخیر همراهی نکردند

کیهان به دنبال تحلیل های چهار هفته اخیر خود کماکان بر این باور است که معترضان از خارج از کشور خط می گیرند و مشکل آنها اقتصاد نیست.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ روزنامه کیهان در گزارش امروز خود ضمن پاسخ دادن به سرمقاله روز گذشته روزنامه «جمهوری اسلامی» نوشت: عنوان «جامعه» در خدمت عده‌ای معدود مصادره کردن و از زبان آنها عقده‌های ناکام اشرافیت غربگرا را به بهانه اغتشاش اخیر مطالبه کردن، نهایت جفا در حق ملتی ۸۵ میلیونی است. در واقع یک خیانت بزرگ این جریان آن است که با علم به اینکه در اثر قصور و تقصیرها و خیانت‌هایش از چشم اغلب مردم افتاده، روی دو عنصر فشار خارجی (تحریم و آشوب‌افکنی) و میدان‌داری آشوبگران و اشرار اجاره‌ای حساب باز می‌کنند تا آن را ابزار باج‌خواهی و امتیازستانی قرار دهند. و حال آنکه در اوج اغتشاشات، ‌قاطبه بیش از ۹۹ درصدی ملت ۸۵ میلیونی ایران و جمعیت ۸ میلیون نفری تهران، با اغتشاشگران همراهی نکردند و اغتشاشگران ترجیح دادند از فرصت ترافیک‌های عادی خیابان‌ها، برای راه‌بندان و خودنمایی و آتش‌زدن سطل و مزاحمت برای مردم استفاده کنند.