عارف غلامی به دلیل حمایت از مردم «احضار» شد

خبرگزاری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی خبر داده است که «عارف غلامی» به دلیل آنچه سرپیچی از قوانین خوانده به کمیته انضباطی فرا خوانده شده است.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ خبرگزاری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی خبر داده است که «عارف غلامی» به دلیل آنچه سرپیچی از قوانین خوانده به کمیته انضباطی فرا خوانده شده است.

این خبرگزاری اضافه کرده است که “با توجه به حاشیه سازی های متعدد عارف غلامی مدافع باشگاه استقلال که در مقاطع مختلف با تذکرات جدی و مکرر از جانب باشگاه همراه بوده و تکرار این رفتارها خصوصاً در فضای مجازی، این بازیکن جهت ارائه توضیحات در کمیته انضباطی باشگاه حضور پیدا خواهد کرد.”