کارشناس صداوسیما: معترضان «زن، فحشا، هرزگی» می خواهند

تفسیر شعار “زن، زندگی، آزادی” و “مرد، میهن، آبادی” از نظر مهمان برنامه «جهان‌آرا» صداوسیما، حسین کچویان، استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی را ببینید.