وزارت کشور: احزابی که درخواست برگزاری اعتراض داشتند، صلاحیت نمایندگی حزب خود را نداشتند

وزارت کشور به درخواست تعدادی از احزاب برای برگزاری تجمع اعتراضاتی داشتند واکنش نشان داد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛عبدالله مرادی مدیر کل دفتر سیاسی وزارت کشور گفت: این احزاب در اساسنامه‌های خود دچار مشکل بودند. اعضای یکی از این احزاب حتی به حد نصاب نرسیده بود. چگونه حزبی که حتی به اندازه‌ای که در قانون آمده عضو ندارد میتواند نماینده قشری از جامعه باشد؟ از لحاظ قانونی نمی‌توانستیم به این احزاب مجوز برگزاری اعتراض دهیم.