استاندار تهران: تبعه‌هایی از سه کشور خارجی در تجمعات شب گذشته تهران بازداشت شدند

محسن منصوری نوشت: رد پای مداخله برخی از سفارتخانه‌ها و سرویس‌های خارجی به وضوح مشاهده می‌شود.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ محسن منصوری، استاندار تهران در توئیتی نوشت:

بنا به گزارش دقیق دستگاه‌های متولی در مسائل اخیر تهران رد پای مداخله برخی از سفارتخانه‌ها و سرویس‌های خارجی به وضوح مشاهده می‌شود. در بازداشت‌های شب گذشته تجمعات تهران تبعه‌هایی از سه کشور خارجی دستگیر شدند.