آیا جراحی اقتصادی دولت به خونریزی ختم شده است؟

عضو هیأت رئیسه مجلس: در موضوع ارز ۴۲۰۰ مجلس به صورت جدی در ایام تلفیق لایحه بودجه در نظر مجلس این بود که حتما ما تأمین سفره مردم را داشته باشیم و سپس ارز را آزاد کنیم، اما متأسفانه دولت آن را انجام نداد. حتی در قانون هم آورده شده بود که قیمت‌ها نسبت به سال قبل تغییر نکند.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ حذف ارز ترجیحی که باعث تورم و مشکلاتی در سفره مردم شده، دو نگرانی عمده افکارعمومی در ماههای اخیر است.در همین باره با محمد رشیدی نماینده کرمانشاه و عضو هیات رییسه مجلس گفت:

امروز در کنار مشکلات اقتصادی، دیگر دغدغه مردم طرح صیانت است. این طرح هم کنون در کجا دنبال می‌شود و در کدام مرحله است؟

طرح صیانت طبق ماده ۸۵ داخلی مجلس به کمیسیون رفت و در آنجا نماینده‌ها رأی دادند و پس گرفته شد. ریاست مجلس طرح را به شورای عالی مجازی ارجاع دادند چون تصمیم گیرنده بحث فضای مجازی در کشور طبق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری شورای عالی فضای مجازی است و آنجا مورد بررسی است امیدوارم مصوبات خوبی برای مردم داشته باشد و در عین حال آزادی کاربران و منافع اقتصادی آنان حفظ شود تا مشکلاتی در فضای کسب و کار و تعاملات فرهنگی و اجتماعی به وجود نیاید؛ ولی در عین حال صیانتی هم از کاربران ایجاد شود که مشخص شود هر کسی مسئول اعمال خودش در فضای مجازی باشد.

امروز نشر اکاذیب در فضای مجازی زیاد شده و سایت‌هایی که برای جوانان ما مشکل ایجاد کرده و فضای فرهنگی جامعه ما را آلوده می‌کنند، فراوان هستند. این‌ها در تمام دنیا توسط کشورها اعمال می شود که کاربران فضای مجازی باید پاسخگو باشند و پلتفرم‌ها نیز در همه دنیا دفتر و قوانین خاص خود را دارند. ولی این امر نباید مانع آزادی برای مردم در انجام کارهای اجتماعی، فرهنگی و خصوصا در مسایل اقتصادی باشد؛ ما به هیچ موافق محدودیت‌های اقتصادی فضای کسب و کار در فضای مجازی برای مردم نیستیم.

در اجرای حذف ارز ترجیحی مشاهده کردیم دولت هیچ برنامه‌ای برای اجرای آن ندارد. آیا قرار در اجرای طرح صیانت هم این را شاهد باشیم؟

اجرای طرح صیانت برعهده شورای عالی مجازی است و ربطی به دولت ندارد. در موضوع ارز ۴۲۰۰ مجلس به صورت جدی در ایام تلفیق لایحه بودجه در نظر مجلس این بود که حتما ما تأمین سفره مردم را داشته باشیم و سپس ارز را آزاد کنیم، اما متأسفانه دولت آن را انجام نداد. حتی در قانون هم آورده شده بود که قیمت‌ها نسبت به سال قبل تغییر نکند. اگر دولت زیر ساخت‌ها را ایجاد می کرد و کالا برگ‌های الکترونیکی به مردم می‌داد، مایحتاج اصلی مردم تأمین و ارز هم آزاد می شد، ولی متاسفانه این طرح اجرا نشد و دولت یارانه پرداخت کرد و موجب رشد نقدینگی و تورم شد. ما با پراخت یارانه نقدی مخالفیم و با پرداخت کالا برگ موافقیم و در حال حاضر در دولت در حال پیگیری این موضوع است.

این نشان از این دارد که دولت مجلس همسو نیستند؟

ما یک وظیفه و آن‌ها وظایف دیگر دارند و قرار نیست مجلس هر آنچه  که دولت دنبال می کند را دنبال کند. مجلس نظر خود را دارد. وضع اقتصادی و معیشتی مردم برای مجلس اهمیت ویژه‌ای دارد و مصر هستیم مایحتاج مردم در سفره روزانه تامین شود.

برنامه‌ریزی و آمادگی برای برداشتن ارز ۴۲۰۰ جراحی اقتصادی کامل نبود. ما تاکید کردیم دولت این آمادگی را پیدا کند به این شرط ما می‌پذیریم که ارز ترجیحی آزاد شود تا حداقل مایحتاج مردم تأمین شود و مردم دغدغه غذای روزانه خود را نداشته باشند، اما دولت در این قضیه مقداری کُند پیش رفت و هیأت وزیران و وزرای اقتصادی دولت برای این کار آمادگی کاملی نداشتند.

در نگاه بسیاری از کارشناسان این جراحی اقتصادی دولت به خونریزی تبدیل شده است؟

ما امروز از دولت حمایت کرده و با یکدیگر تعامل و همکاری داریم؛ برای اینکه مشکلات مردم کمتر شود. اما نکته این است که دولت باید برای جراحی اقتصادی آماده می شد و پس از انجام هر کاری باید حداقل معیشت مردم را تامین می کردیم. این آن چیزی بود که مجلس به آن تاکید داشت. در صحن و کمیسیون تلفیق این موضوع مورد بحث واقع شد که حذف ارز ۴۲۰۰ در صورتی پذیرفته شود که این ظرفیت از قبل ایجاد شود تا مردم آسیب نبیند و حداقل مایحتاج آنان تأمین شود. امیدواریم دولت بتواند به این مشکلات پایان دهد.