پورمختار: به دولت نقد داریم اما کلاً از عملکرد رئیسی راضی هستیم

نماینده پیشین مجلس گفت: گرچه اصولگرایان نقدهایی به دولت دارند و مجلس انقلابی اصولگرا نیز اخیرا کارت های زردی را به برخی وزرا داد و هم اکنون در مجلس چندین طرح استیضاح در حال پیگیری هستند اما در کل آنها از روی کارآمدن این دولت و اقداماتی که تا به حال به ویژه در حوزه سیاست خارجی صورت گرفته راضی هستند.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ محمدعلی پورمختار درباره میزان رضایت اصولگرایان از عملکرد دولت سیزدهم گفت: رضایت اصولگرایان را خیلی نباید ملاک قرار داد چون درباره این موضوع رضایت مردم باید ملاک قضاوت باشد. دولت از اصولگرایان است بنابراین آنها از یک خط فکری سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هستند.

پورمختار با اشاره به مواضع انتقادی بعضی سیاسیون و نمایندگان اصولگرا به دولت افزود: گرچه اصولگرایان نقدهایی به دولت دارند و مجلس انقلابی اصولگرا نیز اخیرا کارت های زردی را به برخی وزرا داد و هم اکنون در مجلس چندین طرح استیضاح در حال پیگیری هستند اما در کل آنها از روی کارآمدن این دولت و اقداماتی که تا به حال به ویژه در حوزه سیاست خارجی صورت گرفته راضی هستند.

این نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه نقدها بیشتر در حوزه عملکرد اقتصادی دولت است، اصولگرا گفت: وقتی مردم برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی شان به نمایندگان حوزه انتخابیه خود مراجعه می کنند، طبعاً نمایندگان نیز در موضعگیری های شان عدم رضایت خود و موکلان شان را از اوضاع اقتصادی بیان می کنند.

پورمختار درباره میزان احیای سرمایه اجتماعی متأثر از عملکرد دولت سیزدهم یادآور شد: گرچه اصولگرایان نمره مثبت و قابل قبول به عملکرد دولت می دهند اما نگاه مردم به دولت باید جداگانه ارزیابی شود و براساس این ارزیابی است که می توان درباره وضعیت سرمایه اجتماعی نظر داد.