یک اصولگرا: دولت قرار بود پنج قلم کالا را گران کند اما ۵۰ قلم کالا گران شد

بخشایش اردستانی گفت: «مسئولان نباید هر اعتراض صنفی را سیاسی برداشت کنند. باید بدانند که اعتراض صنفی حق مردم است و حتی می‌توانند مجوز برگزاری تجمعات را بدهند تا مردم با امنیت تجمع کنند و حتی خبر تجمع هر صنف در اخبار صداوسیما نشان داده شود تا حساسیت موجود بر اعتراضات از بین برود.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ حدود ۱۰ ماه از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد و هنوز مشکلات اقتصادی دامن‌گیر کشور است و دولت هم با وجود تلاش‌هایی که داشته اما نتوانسته به خواسته‌های مردم پاسخ روشنی بدهد. از آن سو همچنان وضعیت برجام مبهم است و مشخص نیست آیا با احیای آن تحریم‌ها برداشته می‌شود یا خیر؟

احمد بخشایش اردستانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره این موضوع  گفت: «نمی‌شود به صورت جزیره‌ای تحلیل کرد؛ به این معنی که نمی‌شود از اقتصاد سخن گفت اما تأثیر آن بر اقتصاد را نادیده گرفت یا از تحولات این دو حوزه سخن گفت اما تأثیرات اجتماعی آنها را فراموش کرد؛ بنابراین باید همه عوامل را در ارتباط با هم در نظر گرفت. واقعیت این است که دولت آقای رئیسی در حوزه اقتصادی آن‌طور که انتظار می‌رفت عمل نکرده است. شاید بتوان گفت که دولت در حوزه سیاست خارجی به درستی راه مقاومت را در پیش گرفت اما در حوزه اقتصاد با گرانی‌های فزاینده و ترومی که از کنترل خارج شده، نمی‌توان عملکرد دولت را مثبت ارزیابی کرد. دولت گفت در پی حذف ارز ترجیحی تنها پنج قلم کالا گران می‌شود اما دیدیم که ۵۰ قلم کالا گران شد و انگار خود دولت هم غافلگیر شد».

او ادامه داد: «تیم اقتصادی دولت ضعیف عمل کرده است و همین ضعف مدیریتی در حوزه اقتصاد باعث اعتراضات صنفی متعدد شده است. اینکه امروز در کشور هر سه قوه با هم همسو هستند یک نعمت است و دولت فضای خوبی برای کار دارد و می‌توانست تا اینجای کار هم بهتر عمل کند اما تا کنون هنوز مشکلات مهم اقتصادی رفع نشده است».

او درباره عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی، بیان کرد: «در حوزه سیاست خارجی شرایط آرامتری نسبت به دوره آقای روحانی تجربه می‌کنیم. واقعیت هم این است که اساسا برجام دستاوردی برای ایران نداشت و مدت کوتاهی بعد از انعقادش که آمریکا با روی کار آمدن ترامپ از آن خارج شد و بعدش هم با آنکه بایدن روی کار آمد اما در عمل دیدیم که همان مسیر ترامپ طی می‌شود. ایران هم در این دور از مذاکرات شروط درست و اصولی‌ای قرار داد و اعلام کرد که با این شرایط ادامه برجام را می‌پذیریم. این هم هست که به هر حال شرایط امروز با آن سال‌هایی که برجام منعقد شد متفاوت شده است و طبیعی است برجام در دوره آقای رئیسی باید تفاوت‌هایی با برجام دوران آقای روحانی داشته باشد اما فرای همه اینها من باور دارم حتی اگر مذاکرات به نتیجه برسد و برجام هم احیا شود، تفاوتی چندانی در وضعیت ما ایجاد نمی‌کند زیرا مشکل اقتصادی ما ریشه در سه مسئله دارد؛ نقدینگی و پایه پولی که مدام خلق پول می‌کند، گرانی جهانی کالاها و در آخر مسئله روانی بر اقتصاد. شاید اگر برجام احیا می‌شد تنها می‌توانست مسئله سوم یعنی بُعد روانی را قدری آرام کند».

بخشایش اردستانی در پایان درخصوص اعتراضات موجود به مشکلات اقتصادی گفت: «مسئولان نباید هر اعتراض صنفی را سیاسی برداشت کنند. باید بدانند که اعتراض صنفی حق مردم است و حتی می‌توانند مجوز برگزاری تجمعات را بدهند تا مردم با امنیت تجمع کنند و حتی خبر تجمع هر صنف در اخبار صداوسیما نشان داده شود تا حساسیت موجود بر اعتراضات از بین برود و مردم هم بتوانند صدای اعتراضاشات را به مسئول مربوطه برسانند. اگر مسئولان مدام هر اعتراض صنفی را به سمت اعتراض سیاسی سوق دهند، وضعیت بدتر می‌شود».