سرپرست وزارت کار کیست؟/ «زاهدی وفا» از دانشگاه امام صادق و تحصیل در کانادا تا ستاد سعید جلیلی

بهادری جهرمی سخنگوی دولت از پذیرش استعفای حجت عبدالملکی وزیر کار از سوی ابراهیم رییسی خبر داد. بهادری جهرمی سخنگوی دولت از پذیرش استعفای حجت عبدالملکی وزیر کار از سوی ابراهیم رییسی و سرپرستی زاهدی وفا را تایید کرد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ بهادری جهرمی سخنگوی دولت از پذیرش استعفای حجت عبدالملکی وزیر کار از سوی ابراهیم رییسی خبر داد.

بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفته است:  رئیس جمهور روز گذشته با استعفای دوم حجت عبدالملکی (وزیر کار) موافقت کرد وی تایید کرد: “زاهدی وفا” از امروز به عنوان سرپرست وزارت کار منصوب شد.

زاهدی وفا کیست؟

محمد هادی زاهدی وفا از دانشگاه امام صادق (ع) کارشناسی ارشد معارف اسلامی و در اقتصاد و از دانشگاه اتاوا (از برترین دانشگاه‌ های کانادا) کارشناسی ارشد و دکترای اقتصاد دارد.

او در دولت نهم (یعنی در سال های ۱۳۸۴ شمسی و ۱۳۸۸ شمسی) معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر عهده داشته‌ است. وی در انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۱۳۹۲ شمسی، از اعضای ستاد انتخاباتی سعید جلیلی بود.

 

سوابق زاهدی وفا

سمتهای علمی و اجرایی محمدهادی زاهدی‌ وفا در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

استادیار، دانشگاه امام صادق(ع) دانشگاه امام صادق

سمتهای علمی و اجرایی محمدهادی زاهدی‌ وفا در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

هیات تحریریه فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی

مدیر مسئول دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی