هشدار جدی ایران به انگلیس

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: انگلیس از فرستادن جاسوس به ایران خودداری کند.

به گزارش مدارا، سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: خانم «آلنا دووهان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در ایران هستند و روز چهارشنبه جمع‌بندی سفر خودش را به رسانه‌ها اعلام خواهد کرد.

وی افزود: کم احمدرضا جلالی قطعی بوده و برخی گروکشی‌ها نه قابل قبول است و نه پذیرفتنی است. بیش از نیم میلیون ایرانی در انگلیس هستند و به ایران رفت‌وآمد می‌کنند و هیچ مشکلی ندارند.