«رادیو» از پرداختن به «گرانی» منع شده است!

​علی بخشی‌زاده معاون صدای سازمان صداوسیما در واکنش به فایل صوتی منتسب به یکی از مدیران رادیو مبنی‌بر عدم پرداختن برنامه‌های رادیویی به موضوع «گرانی» به ارائه توضیحاتی پرداخت.

به گزارش مدارا، معاون صدا در پاسخ به سوالی درباره انتشار یک فایل صوتی منتسب به مدیر رادیو فرهنگ در فضای مجازی که در آن از برنامه‌سازان خواسته است به گرانی و مشکلات این چنینی کمتر پرداخته شود، عنوان کرد: ما در عمل نشان داده‌ایم که رسانه مردم هستیم. ایجاد شهروند خبرنگار و ایران یار که در قالب آن مردم مشکلات را خودشان مطرح می‌کنند و در رادیو پخش می‌شود از همین نمونه‌هاست.

بخشی‌زاده درباره اینکه آیا اساساً در جریان چنین دستورالعملی بوده است یا خیر، بیان کرد: من با دوز سخن موافق نیستم اما اینکه در موضوعات ترتیب و اولویت‌بندی داشته باشیم موافقم. به هر حال ایده من این است که مردم باید در رسانه حضور داشته باشند، ایده آقای جبلی رئیس رسانه ملی هم این است که مردم صاحبان رسانه هستند. وقتی صدای اعتراض مردم اصفهان در رسانه پوشش داده می‌شود یعنی چه؟ یعنی این رسانه به مردم تعلق دارد.