رئیس اتحادیه قنادان:

شیرینی گران نمی‌شود

رئیس اتحادیه قنادان گفت: افزایش قیمت آرد شیرینی را گران نخواهد کرد.

به گزارش مدارا، رئیس اتحادیه قنادان گفت: تغییر قیمت آرد تاثیری در قیمت شیرینی نخواهد داشت. قنادان آرد مورد نیاز خود را از بازار آزاد با قیمت هر کیلو ۲۰ هزار تومان خریداری می‌کردند که در حال حاضر نیز قیمت آرد همین است و برای آنها فرقی نکرده است.

وی افقزود: افزایش هزینه‌های تولید شیرینی مربوط به شکر و روغن است، زیرا قیمت این دو کالا در چند وقت اخیر افزایش زیادی داشته است.