«رضا رویگری» صاحبِ خانه می‌شود

قرار است به زودی با کمکِ «پرویز پرستویی» و چهره‌های دیگر، «رضا رویگری» صاحبِ آپارتمان و پرستارِ تمام‌وقت شود.

به گزارش مدارا، قرار است به زودی با کمکِ «پرویز پرستویی» و چهره‌های دیگر، «رضا رویگری» صاحبِ آپارتمان و پرستارِ تمام‌وقت شود.