رد جاسوسان موساد در داخل کشور زده شد

تسنیم نوشت : این افراد با حکم دستگاه قضایی دستگیر شدند.

به گزارش مدارا، اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان از بازداشت سه جاسوس موساد در سیستان و بلوچستان با حکم دستگاه قضایی خبر داد.

اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان از بازداشت ۳ عضو جاسوسی موساد در سیستان و بلوچستان خبر داد و اعلام کرد کرد: این افراد با حکم دستگاه قضایی دستگیر شدند.

گزارش اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان می افزاید: این افراد در انتشار اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده دست داشته‌اند.