ضرب و شتم خانم منشی در بهبهان

دادستان بهبهان در واکنش به حادثه گفت: در پی انتشار فیلم درگیری و هتک حرمت بانوی منشی یکی از درمانگاه‌های بهبهان در فضای مجازی، دستور بررسی و پیگیری موضوع سریعا صادر شد.

به گزارش مدارا،دادستان بهبهان در واکنش به حادثه گفت: در پی انتشار فیلم درگیری و هتک حرمت بانوی منشی یکی از درمانگاه‌های بهبهان در فضای مجازی، دستور بررسی و پیگیری موضوع سریعا صادر شد.

وی افزود: ضارب از کارکنان حراست ما است، اما به عنوان یک شهروند مرتکب این رفتار شده بود.

هدایت الله درخشنده، مدیر روابط عمومی بید بلند خلیج فارس: درگیری و هتک حرمت به منشی درمانگاه دندانپزشکی مهرگان شهرستان بهبهان ارتباطی به ما نداشته و خارج از سازمان چنین بی احترامی صورت پذیرفته است.

بید بلند خلیج فارس نیز همگام با مردم ضمن محکوم کردن این اقدام، خواستار رسیدگی فوری به آن در مراجع قضایی است.

شخص مورد نظر اگرچه به لحاظ حقوقی از کارکنان شرکت بید بلند خلیج فارس بوده، اما خارج از محیط کاری و بدون داشتن نمادی از حراست بید بلند خلیج فارس مرتکب این رفتار شده است.