اولین ویدیوی سحر قریشی و تتلو در سال جدید

ویدیوی اول تتلو و سحر قریشی در سال جدید منتشر شد و با بازخورد های بسیاری در فضای مجازی همراه بود.