چمران زیر تیغ جراحی رفت

به گزارش مدارا، پرویز سروری  ، نایب رئیس شورای شهر تهران پیش از آغاز چهل و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران  در خصوص وضعیت جسمانی مهدی چمران گفت: پس از دوره قبلی بیماری ایشان و تست های درمانی زمانی نیاز بود تا اقدام بعدی انجام شود و خوشبختانه عمل ایشان با موفقیت انجام […]

به گزارش مدارا، پرویز سروری  ، نایب رئیس شورای شهر تهران پیش از آغاز چهل و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران  در خصوص وضعیت جسمانی مهدی چمران گفت: پس از دوره قبلی بیماری ایشان و تست های درمانی زمانی نیاز بود تا اقدام بعدی انجام شود و خوشبختانه عمل ایشان با موفقیت انجام شده  و به زودی از حضور ایشان در صحن شورا بهره خواهیم گرفت.