شرارت در تهران کاهش یافت

به گزارش مدارا، سرهنگ پیام کاویانی درباره برخورد پلیس با مراکز فساد و جرم گفت:‌ برخورد با کانون‌های جرم در حوزه‌هایی که منجر به سلب آسایش و امنیت مردم می‌شود با تمرکز بر اراذل و اوباش، موضوعی است که پلیس امنیت به آن وارد می‌شود و در همین راستا نیز ما با اجرای طرح‌های مختلف اقدام […]

به گزارش مدارا، سرهنگ پیام کاویانی درباره برخورد پلیس با مراکز فساد و جرم گفت:‌ برخورد با کانون‌های جرم در حوزه‌هایی که منجر به سلب آسایش و امنیت مردم می‌شود با تمرکز بر اراذل و اوباش، موضوعی است که پلیس امنیت به آن وارد می‌شود و در همین راستا نیز ما با اجرای طرح‌های مختلف اقدام به پاکسازی نقاط آلوده می‌کنیم.

وی با اشاره به اجرای طرح‌هایی مانند «اقتدار» برای برخورد با اراذل واوباش، افزود:‌ اجرای چنین طرح‌هایی قطعا ادامه دارد و ما آن را در زمان و مکان‌های نامعلوم اجرا می‌کنیم تا با باندهای مجرمانه و به خصوص اراذل و اوباش برخورد کنیم. 

کاویانی با تاکید بر اینکه اوباش در تهران جایی ندارند، تصریح کرد: اگر  کسی بخواهد در تهران ناامنی ایجاد کند باید بداند که جایش در تهران نیست. آسایش و امنیت مردم خط قرمز ما است و  اجازه نمی‌دهیم کسی به آن خدشه‌ای وارد کند.

رییس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ درباره اشراف پلیس بر فعالیت‌های اراذل و اوباش نیز به ایسنا گفت:‌ اگر این افراد تحت رصد و نظر نباشند که دیگر پلیس اشرافی بر آنها ندارد، ما بر اراذل و اوباش اشراف داریم و با کمک همین اشراف نیز برخورد هوشمندانه‌ای با اشرار انجام می‌دهیم.

وی همچنین از روند نزولی شرارت در تهران خبر داد و افزود:‌ اگر شرارت در تهران روند نزولی دارد ناشی از اشراف اطلاعاتی پلیس است. خوب است مردم بدانند که امروز بسیاری از افعال مجرمانه قبل از عینیت و وقوع در همان نطفه خفه می‌شود، در واقع ما براساس اشراف اطلاعاتی از وقوع جرم پیشگیری می‌کنیم و مانع از وقوع آن می‌شویم.

به گفته کاویانی حدود ۸۰ درصد موضوعات و اقدامات پلیس امنیت در مورد اراذل و اوباش از نوع پیشگیرانه است و پلیس با اشرافی که بر آنها دارد، قبل از ارتکاب جرم با آنان برخورد می‌کند.

رییس پلیس امنیت عمومی پایتخت در پایان پلیس امنیت را پلیسی گمنام توصیف کرد و گفت:‌ ماموران پلیس امنیت گمنام هستند اما آسایش و آرامشی که امروز برای مردم ایجاد شده است، درپی هوشیاری و اقدامات پلیس است.