نتایج انتخابات پارلمانی عراق اعلام شد

به گزارش مدارا، عدنان جلیل، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات عراق، در یک کنفرانس مطبوعاتی در بغداد اظهار داشت: "بررسی نتایج انتخابات پارلمانی به پایان رسید و نتایج شمارش دستی آرای ۳۶۶۸۱ شعبه اخذ رای (که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند) ۱۰۰ درصد با شمارش الکترونیکی آرا یکسان بود. " وی افزود که "نتایج انتخابات پارلمانی در […]

به گزارش مدارا، عدنان جلیل، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات عراق، در یک کنفرانس مطبوعاتی در بغداد اظهار داشت: "بررسی نتایج انتخابات پارلمانی به پایان رسید و نتایج شمارش دستی آرای ۳۶۶۸۱ شعبه اخذ رای (که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند) ۱۰۰ درصد با شمارش الکترونیکی آرا یکسان بود. "

وی افزود که "نتایج انتخابات پارلمانی در وب سایت کمیسیون منتشر شده و همه می‌توانند آنها را مشاهده کنند".

جلیل خاطرنشان کرد که نتایج اعلام شده مقدماتی و قابل تجدیدنظر است.

وی افزود: "کمیسیون انتخابات تأکید می‌کند که در فاصله یکسانی از همه نهادهای سیاسی قرار دارد و مأموریت آن حفظ آرای رای دهندگان است و در این امر نیز موفق بوده است."

جلیل خاطرنشان کرد: "نتایج انتخابات تا زمان تصویب، اولیه باقی می‌ماند."

نتایج نهایی شمارش آرا

طبق نتایج اعلام شده "جریان صدر" با ۷۳ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان در صدر نتایج قرار گرفت.

"تقدم " به رهبری محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان با کسب ۳۷ کرسی در رتبه دوم قرار گرفت.

ائتلاف "دولت قانون" به رهبری نوری مالکی، نخست وزیر سابق با ۳۴ کرسی در رتبه سوم است و باقی نتایج به شرح ذیل است:

حزب "دموکرات کردستان عراق" به رهبری مسعود بارزانی ۳۲

ائتلاف "الفتح" به رهبری هادی العامری ۱۷

"اتحاد میهنی کردستان" به ریاست بافل طالبانی ۱۶

ائتلاف "عزم" به رهبری خمیس الحنجر ۱۴

ائتلاف "امتداد" به رهبری علا الرکابی  ۹

"الجیل الجدید" به رهبری شاسوار عبدالواحد ۹

"اشراقه کانون" ۶

"العقد الوطنی" ۵

"ائتلاف قوی الدوله"(شامل جریان حکمت ملی به ریاست عمار حکیم و ائتلاف النصر به ریاست حیدر العبادی) ۴

"التصمیم" ۵

"جماهیرنا هویتنا" ۳

"المشروع الوطنی" ۱

"جنبش حسم" ۲

"حقوق" ۱

"بلادی الوطنیه" ۱

"جریان الفراتین" ۱

"تجمع سند" ۱

"الوفاه والتغییر" ۱

"النهج الوطنی -الفضیله" ۱

"الجماهیر الوطنی" ۱

"المنتج الوطنی" ۱

"جبهه ترکمان" ۱

"العدل الکردستانی" ۱

"ائتلاف العربی" ۱

"تختلف الامال" ۱

"اقتدار وطن" ۱

"حزب الوطن" ۱

"اهالی واسط" ۱

"نمایندگان مستقل" ۴۰

هیچ یک از ائتلاف‌های سیاسی، میزان آرایی که بر اساس آن قادر به تشکیل فراکسیون بزرگتر در پارلمان باشند، کسب نکرده‌اند لذا ائتلاف میان گروه‌های سیاسی برای تشکیل دولت ضروری است و جریان صدر به رغم کسب بیشترین کرسی‌ برای تشکیل کابینه جدید، نیاز به ائتلاف با سایر گروه‌های پارلمانی دارد.

همچنین کمیسیون انتخابات عراق اعلام کرد که میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی ۴۳ درصد بوده است.

این انتخابات یکشنبه گذشته و یک سال زودتر از موعد مقرر خود برگزار شد.