...
خلبانان هوانیروز اصفهان برای کمک به مردم لرستان پرواز کردند

فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش گفت: خلبانان هوانیروز اصفهان برای کمک به مردم لرستان پرواز کردند.

کلیه حقوق محفوظ است