...
حوله نوزادی باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟

حوله نوزادی نیز از نامش معلوم است که برای نوزادان است. هر کدام میتواند ویژگی های منحصر به فرد خود را داشته باشد.

کلیه حقوق محفوظ است